Sam G. Niemiselle Kauppaneuvoksen arvonimi

SGN Groupin pääomistajalle ja entiselle toimitusjohtajalle Sam G. Niemiselle on 19.4.2024 myönnetty Kauppaneuvoksen arvonimi.

Elämäntyönä Sam Niemisellä on ollut perheyritys SGN Group Oy. Sam aloitti perheyrityksessä taloushallinnon tehtävissä vuonna 1979 ja varatoimitusjohtajaksi hänet nimitettiin 1984.

Sam Nieminen on kehittänyt SGN Groupista sen, mitä se on tänä päivänä. Hänen toimitusjohtajakautenaan 1992-2020 SGN Group Oy kehittyi, laajeni ja kansainvälistyi tukku- ja maahantuontiyhtiöstä kaupan alan monialayhtiöksi. Sam Nieminen on luonut SGN Groupin vahvat perhelähtöiset ja yrittäjyyskeskeiset arvot, jotka näkyvät vahvasti yhtiön toiminnassa.

Sam Nieminen on ollut aktiivinen ja arvostettu jäsen myös eri edunvalvontajärjestöissä. Hän on työskennellyt eri valiokunnissa, hallituksissa ja edustajistoissa mm. Kaupan liitossa, Teknisen kaupan liitossa, EK:ssa, Yksityisyrittäjäin säätiössä ja Liikesivistysrahastossa. Vuodesta 2010 alkaen hän on toiminut Suomen Messujen hallintoneuvoston sekä myöhemmin hallituksen jäsenenä.

Vuoden 2020 lopussa Sam Nieminen siirtyi toimitusjohtajuudesta SGN Group Oy:n hallituksen jäseneksi sekä konsernin tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajaksi. Sam Nieminen jatkaa yhä myös aktiivisesti toimimista eri luottamustehtävissä.