Vår vision

Vi är den bästa varuleverantören för våra samarbetspartners och det bästa alternativet som importör och partiaffär i Finland och i de närbelägna områdena för våra varuleverantörer utomlands.

Våra värderingar

Kundorienterad

Grunden för vår verksamhet är att våra kunder är nöjda med våra tjänster och produkter. Detta uppnår vi genom att känna till våra kunder och deras önskemål, samt utveckla vår kundbetjäning tillsammans med vårt återförsäljarnät.

Kontinuitet i verksamheten

Vi är stolta över vårt goda namn och upprätthåller det genom att vara ärliga och pålitliga. Vi uppskattar lönsamhet som en grund för affärsverksamhetens utveckling och kontinuitet.

Uppskattar personalen

Vi uppskattar ärlighet och ett långsiktigt engagemang i arbetet, samt att man vill utveckla sig själv. Vi litar på att personalen jobbar självständigt och att man tar hänsyn till varann. För ett lönsamt och effektivt arbete belönar vi gärna personalen.