SGN, LITEN BLIR STOR – VIDEO

Filmen baserar sig på boken SGN Group – Liten blir stor, skriven av Markku Jalava.

Entreprenörskap, självständighet och starka märkesprodukter

Köpmannasonen Sven G. Nieminen grundar år 1933 ett företag för import- och partiförsäljning i utsädesbranschen. Han började importera och exportera, trots att han inte hade någon kunskap om branschen. Då lantbruksmarknaden började växa efter depressionen fanns det ett stort behov av kvalitetsutsäde.

Sven G. Nieminen hade redan på 1930-talet goda kontakter med europeiska utsädesproducenter. Den finska utsädeshandeln sköttes nästan i sin helhet av Sven G. Nieminen.

Under kriget fungerade Sven G. Nieminen som utsädeshandelns ackrediterade representant för folkförsörjningsministeriet och hans företag ansvarade i praktiken helt för Finlands behov av utsäde.

Under återuppbyggnadstiden utvecklades importen i företaget och verksamheten utvidgades under 1950-talet med maskiner för spannmålshantering och på 1960-talet med fritidsprodukter.

Under 1970-talet utvidgades sortimentet med produkter och komponenter för industrin. Ett starkt förtroende till sina nära partners och ett omfattande nätverk av samarbetspartnerns hjälpte Sven G. Nieminen att fördomsfritt utveckla verksamheten i företaget. På 1980-talet gjordes generationsskifte då Sven G. Nieminens son Sam G. Nieminen kom med i företaget för att senare ta över ledarskapet av sin far.

På 1980-talet etablerade man det unika distributionsnätet för lantbruksmaskiner m.a.o. fristående entreprenörer kom att ansvara för detaljhandeln. Då påbörjades också exporten till de Baltiska länderna och Ryssland. Under den ekonomiska depressionen på 1990-talet gjordes betydande omorganiseringar, vilka möjliggjorde senare en god tillväxt.

Koncernen expanderade år 2006 till sportbranschen i och med att man förvärvade Sportias affärsverksamhet.

I takt med tillväxten blev de gamla kontorsutrymmen oändamålsenliga. En ny era i SGN Groups historia öppnade sig då den nya fastigheten i Björkhagen i Vanda färdigställdes år 2008. Samtidigt togs även ett nytt kontor, ett nytt logistikcenter, en fullvärdig verkstad samt en ny packningslinje av frön i bruk.

De viktigaste marknadsområden har de senaste åren varit speciellt Ryssland, Kazakstan och Vitryssland. Under 2010-talet har SGN Group förvärvat nya affärsområden, samt öppnat flera nätbutiker.

Man fortsatte att satsa starkt på sportbranschen genom att utvidga verksamheten till Sverige. När Team Sportia och Sportringen blev en del av koncernen, medförde detta att SGN Group blev en betydande nordisk aktör inom sporthandeln.

Också inom affärsverksamhet motor, skedde förändringar då SGN förvärvade All Right Europe Oy:s partihandel, vars brand är känd och stark aktör inom mc-, snöskoter-, moped- och ATVutrustning samt inom reservdelsmarknaden.

SGN Group förvärvade år 2017 Anno, det välkända varumärket inom inredning.

SGN Group köpte i januari 2017 den finländska nätbutiken Hobby Hall. I mars 2018 fusionerades Hobby Hall med Estlands största nätbutik Hansapost. I början av år 2019 avstod man från Hobby Halls operativa verksamhet, men SGN Group lämnade kvar som minoritetsägare.

Milstolpar i SGN:s historia

1933 S.G. Nieminen Oy grundas
1938 S.G. Nieminen Oy erhåller Ginge-maskinagenturen
1950 Importen av Damas-utrustning för spannmålshantering påbörjas
1963 Sumeko Oy grundas
1965 Importen av Kawasaki motorcyklar påbörjas – sortimentet utökas med fritidsprodukter
1970 Importen av Spraying Systems munstycken påbörjas
1983 Bifirmanamnet SGN-Tekniikka tas i bruk för att sköta om importen av tekniska produkter
1986 Agritek Oy grundas – affärsområdet utökas med lantbruksmaskiner och traktorer
1991 Sumeko Oy erhåller agenturen för Tohatsu utombordsmotorer
1992 Agritek Oy erhåller agenturen för New Holland-traktorer
1997 Agenturerna för Arctic Cat-snöskotrar och Derbi-mopeder till Sumeko Oy
2000 Affärsområdet inom Tuko Gardenia köps upp av S.G. Nieminen Oy. Försäljningsavdelningarna för frön, trädgårdsmaskiner samt mopeder och skotrar flyttar till Kervo
2001 Agritek Oy erhåller agenturen för Case IH -traktorer
2003 OOO Sumeko grundas i St. Petersburg – som ett dotterbolag till Sumeko Oy
2004 Affärsverksamheten och agenturen för Piaggio-, Gilera- och Vespa-mopeder och skotrar till Sumeko Oy
2006 SGN Group förvärvar SGN Sportia-partiaffärsverksamheten
2008 SGN Group flyttar in i den nya fastigheten
2008 SGN Group köper affärsverksamheten i Truebell Finland Oy
2010 En egen butik Motopride för fritidsartiklar öppnas i St. Petersburg
2010 Ny produktgrupp – Handelsgödsel
2011 Agenturen för Aprilia-motorcyklar och mopeder till Sumeko Oy
2011 TOO Sumeko grundas i Almaty, Kazakstan
2011 OOO Sumekos försäljningskontor öppnas i Moskva
2012 SGN Group öppnar sin första nätbutik
2013 SGN Group köper Kessu Oy:s partiaffärsverksamhet
2014 SGN Group förvärvar aktiemajoriteten i Team Sportia AB
2015 SGN Sportia Oy förvärvar Sports Group Finland Oy:s affärsverksamhet, vilket var Elmo Sport-köpmännens parti- och marknadsföringsbolag
2016 SGN Group förvärvar All Right Europe Oy:s partihandel
2017 Anno Collection Oy grundas
2017 Hobby Hall Oy:s affärsverksamhet förvärvas av SGN Group
2018 Hobby Hall och intresseföretaget Hansapost fusioneras
2019 SGN Group avstår från Hobby Hall Oy:s operativa verksamhet. SGN Group lämnar som minoritetsägare