1. Rekisterinpitäjä Nimi: All Right Europe Oy
Yhteystiedot
Juurakkokuja 4, 01510 Vantaa
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö Nimi: Milja Autio
Yhteystiedot
Juurakkokuja 4, 01510 Vantaa
puh. 030 650 50
3. Rekisterin nimi All Right Europe Oy:n ylläpitämän All Right Europe-asiakasrekisteri.
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään asiakkaan suostumuksella All Right Europe Oy:n ylläpitämään All Right Europe-rekisteriin liittymisen yhteydessä sekä markkinoinnin toteuttamiseen, uutiskirjeiden lähettämiseen ja asiakassuhteen hoitamiseen.
5. Rekisterin tietosisältö Henkilötietoja kerätään ja käsitellään All Right Europe:n toimesta asiakkaista, jotka liittyvät All Right Europe-rekisteriin. Rekisterin tietolähteenä ovat asiakkailta itseltään liittymisen yhteydessä kerättävät tiedot. Tietoja kerätään All Right Europe Internet-sivuston kautta sekä erilaisilla lomakkeilla.Rekisteröitäviä tietoja ovat:
Etunimi
Sukunimi
Katuosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
6. Säännönmukaiset tietolähteet Asiakkaan oma liittymisilmoitus All Right Europe-nettisivujen lomakkeen kautta
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle
All Right Europe Oy ei luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle. Jos kolmas osapuoli tarjoaa edun All Right Europe-reksiterin jäsenille ja sen perille toimittaminen vaatii asiakkaan tietoja, tiedot luovutetaan vain tätä käyttökertaa varten ja kolmas osapuoli ei saa luovuttaa tietoja edelleen.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet All Right Europe Oy ei luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle. Jos kolmas osapuoli tarjoaa edun All Right Europe-rekisterin jäsenille ja sen perille toimittaminen vaatii asiakkaan tietoja, tiedot luovutetaan vain tätä käyttökertaa varten ja kolmas osapuoli ei saa luovuttaa tietoja edelleen.
9. Tarkastusoikeus Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot mainittu kohdassa 2)