SGN Group on monialainen kaupan alan perheyritys. Toimialoihimme kuuluvat urheilu ja vapaa-aika, kodin tuotteet, maatalous, teollisuuslaitteet sekä lumentekoon ja -hoitoon liittyvät laitteet, joten meillä on monien eri alojen ammattilaisia töissä.

Pitkät työurat yrityksessämme kertovat siitä, että tarjoamme henkilöstöllemme haasteellisia, itsenäisiä tehtäviä sekä vakaan ja vastuullisesti toimivan yrityksen edut. Perheyrityksemme yrityskulttuuri kannustaa työntekijöitämme vastuulliseen työskentelyyn yhteisen päämäärän eteen.

Avoimet työpaikat

Avoin­na ole­via työpaikkoja voit hakea täyt­tä­mäl­lä ky­sei­seen teh­tä­vään lin­ki­te­tyn ha­ke­mus­lo­mak­keen.

Mi­kä­li meil­lä ei ole nyt si­nul­le so­pi­vaa teh­tä­vää tar­jol­la, voit jät­tää avoi­men ha­ke­muk­sen, jossa ker­rot osaa­mi­ses­ta­si ja sinua kiin­nos­ta­vis­ta toimialoista ja teh­tä­vis­tä. Otam­me yh­teyt­tä, mi­kä­li si­nul­le so­pi­va paik­ka tulee ha­kuun!

Työssäoppimis- ja harjoittelupaikat

Teemme yhteistyötä monien oppilaitosten kanssa ja tarjoamme työssäoppimis- ja harjoittelupaikkoja eri alan opiskelijoille.  Harjoittelupaikkahakemukset avoimet työpaikat -linkin kautta.

Avoimet työpaikat

Rekrytointirekisteri